Đăng nhập

Cách đăng nhập vào Cryptobo


Đăng nhập vào Cryptobo [PC Web]

Để bắt đầu, thật dễ dàng đăng nhập vào tài khoản Cryptobo của bạn thông qua PC Web. Để làm điều này, bạn cần làm theo các bước sau:
 1. Truy cập Trang web Cryptobo .
 2. Nhấp vào "Đăng nhập".
 3. Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn.
 4. Chọn "Tôi không phải là người máy".
 5. Nhấp vào nút “ĐĂNG NHẬP”.
 6. Nếu bạn quên mật khẩu, hãy nhấp vào “Quên mật khẩu”.
Cách đăng nhập vào Cryptobo
Nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu mà bạn đã đăng ký để đăng nhập vào tài khoản của mình và nhấp vào nút “ĐĂNG NHẬP”
Cách đăng nhập vào Cryptobo
Vậy là xong, bạn vừa đăng nhập tài khoản Cryptobo thành công.
Cách đăng nhập vào Cryptobo

Đăng nhập vào Cryptobo [Web di động]

Cũng dễ dàng đăng nhập vào tài khoản Cryptobo của bạn thông qua Web di động. Để làm điều này, bạn cần làm theo các bước sau:
 1. Truy cập Trang web Cryptobo .
 2. Nhấp vào "Đăng nhập".
 3. Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn.
 4. Chọn "Tôi không phải là người máy".
 5. Nhấp vào nút “ĐĂNG NHẬP”.
 6. Nếu bạn quên mật khẩu, hãy nhấp vào “Quên mật khẩu của tôi”.
Cách đăng nhập vào Cryptobo
Nhập Tên người dùng và Mật khẩu mà bạn đã đăng ký để đăng nhập vào tài khoản của mình và nhấp vào nút “ĐĂNG NHẬP”.
Cách đăng nhập vào Cryptobo
Vậy là xong, bạn vừa đăng nhập tài khoản Cryptobo thành công.
Cách đăng nhập vào Cryptobo

Quên mật khẩu Cryptobo

Đừng lo lắng nếu bạn không thể đăng nhập vào nền tảng, có thể bạn đang nhập sai mật khẩu. Bạn có thể nghĩ ra một cái mới.

Để làm điều đó, hãy nhấp vào "Quên mật khẩu".
Cách đăng nhập vào Cryptobo
Trong cửa sổ mới, nhập Email bạn đã sử dụng khi đăng ký và nhấp vào nút "Khôi phục".
Cách đăng nhập vào Cryptobo
Bạn sẽ nhận được email có liên kết để thay đổi mật khẩu của mình ngay lập tức.

Phần khó khăn nhất đã qua, chúng tôi xin hứa! Bây giờ, chỉ cần truy cập hộp thư đến của bạn, mở email và nhấp vào liên kết được chỉ ra trong email này để hoàn thành mật khẩu khôi phục của bạn.
Cách đăng nhập vào Cryptobo
Liên kết từ email sẽ dẫn bạn đến một phần đặc biệt trên trang web Quotex. Nhập mật khẩu mới của bạn vào đây hai lần và nhấp vào nút "ĐẶT LẠI".
Cách đăng nhập vào Cryptobo
Đó là nó! Bây giờ bạn có thể đăng nhập vào nền tảng Quotex bằng tên người dùng và mật khẩu mới của mình.
Thank you for rating.
TRẢ LỜI MỘT BÌNH LUẬN Hủy trả lời
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!
Để lại một bình luận
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!